KUULONSUOJAUS

Kuulosuojamallisto

Kovat ja korkeat äänet työpaikalla voivat altistaa kuulovaurioille. Yleensä kuulovauriot syntyvät huomaamatta pidempiaikaisen melulle altistumisen aiheuttamana, mutta kuulovaurio voi myös syntyä yksittäisestä erittäin korkeasta melulähteestä.