Laite vuokrausehdot:


Soveltamisala

Sopimuksen ehtoja sovelletaan valokuvaus- ja tapahtumatekniikan ja tarvikkeiden vuokraukseen IPA Productions Finland (jäljempänä vuokralleantaja) sekä vuokrallelleottajan (jäljempänä asiakas) välillä.

Sopimus

Vuokrasopimus on sitova ja asiakas ei voi siirtää sopimusta eikä edelleen vuokrata laitteita kolmannelle osapuolelle ilman vuokralleantajan kirjallista suostumusta. Muut kuin laskutusasiakkaat suorittavat vuokrasumman etukäteen laitteita noudettaessa pankki- tai luottokortilla. Kuljetuksella toimitettujen vuokralaitteiden maksusta sovitaan erikseen.

Vuokrauksen kohde

Vuokrauksen kohde on erikseen luetteloitu vuokralleantajan omistama tai hallitsema laite tai laitteisto. Vuokrattuja laitteita voidaan käyttää normaaleissa, kullekin laitteille soveltuvissa käyttöolosuhteissa ja kullekin laitetyypille tarkoitetussa laajuudessa. Laitteiden kytkeminen esim. jatkuvaan automaattiseen toimintaan ei ole normaalia käyttöä.

Vuokralleotto

Vuokralleantaja luovuttaa laitteet asiakkaalle tarkastettuna ja toimintakuntoisena. Vastaanottaessaan vuokrattavat laitteet, asiakkaan tulee tarkastaa laitteet, hyväksyä laitteiden olevan asianmukaisessa toimintakunnossa ja lukumäärän kuten sopimuksessa luetteloitu. Jos asiakas havaitsee laitteiden toiminnassa, kunnossa tai varusteissa puutteita, tulee siitä ilmoittaa välittömästi vuokralleantajalle. Mahdollisessa vikatilanteessa vuokralleantaja ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin laitteiden toimintakuntoon saattamiseksi. Vuokrattavaa laitteistoa ei saa viedä ulkomailla ilman vuokralleantajan erillistä lupaa. Vuokralleottajan tulee tutustua laitteen turva- ja käyttöohjeeseen.

Henkilöllisyyden toteaminen

Vuokralleantajalla on oikeus tarkistaa asiakkaan henkilöllisyys ja luottotiedot ennnen vuokrausta. Asiakkaalla tulee vuokralaitteita hakiessaan olla mukanaan kuvallinen suomalainen henkilökortti josta asiakkaan henkilöllisyys voidaan todeta. Kuljetuksella toimitettavien vuokralaitteiden asiakkaalta edellytämme virallista suomalaista henkilökorttia ja henkilökohtaisia pankkitunnuksia.

Vuokrauksen maksaminen

Kaluston vuokra sekä mahdolliset vakuutusmaksut ja muut kulut maksetaan Kaluston noudon yhteydessä, Vuokralleantajan toimipisteessä. Maksuvälineenä käy pankkikortti, Luottokunnan myöntämä luottokortti tai käteinen (valuutta: EUR). Vuokralleottaja antaa Vuokralleantajalle oikeuden veloittaa jälkikäteen mahdollisen vuokra-ajan pidennyksen tai ylityksen sekä muut vahingot, joista Vuokralleottaja on vastuussa.

Vuokra-aika

Vuokra-aika on määritelty vuokrasopimuksessa ja vuokrahinnat vuokralleantajan kulloinkin voimassa olevassa hinnastossa. Mahdolliset hinnastosta poikkeavat ehdot on sovittava kirjallisesti. Vuokralaitteiden nouto ja palautus tulee tapahtua vuokralleantajan aukiolo-aikojen puitteissa vuokralleantajan toimitiloissa. Poikkeuksena kuljetuksella toimitettavat vuokralaitteet. Laitteiden nouto on mahdollista aikaisintaan vuokrausta edeltävänä päivänä klo 14.00. Laitteiden palautus tulee tehdä viimeisen vuokrauspäivän jälkeisenä päivänä viimeistään klo 12.00 mennessä. Kuljetuksella toimitetut vuokralaitteet toimitetaan asiakkaan määrittelemään osoitteeseen vuokrausta edeltävänä päivänä. Asiakaan tulee luovuttaa vuokralaitteet kuljetettavaksi asiakkaan määrittelemästä osoitteesta viimeistään viimeisenä vuokrauspäivänä.

Vuokranantajan vastuut

Vuokralleantaja vastaa laitteista maksimissaan vuokrasummaa vastaavalla määrällä, eikä vastaa vahingosta, joka aiheutuu asiakkaalle mahdollisesta laitteiden rikkoontumisesta viasta tai puutteesta. Vuokralleantaja olettaa, että asiakas hallitsee laitteiden tavanomaisen ja asianmukaisen käytön. Vuokralleantaja toimittaa laitteiden mukana niiden käyttöohjeet ja mahdolliset turvaohjeet ja antaa tavanomaisen käyttöopastuksen. Erillisestä sopimuksesta vuokralleantaja voi järjestää laajempaa käyttökoulutusta, joka ei kuitenkaan laajenna vuokralleantajan vastuuta laitteiden käytöstä. Vuokralleantaja ei vastaa laitteiden käytöstä tai soveltuvuudesta eikä mahdollisesta yhteensopimattomuudesta kolmansien osapuolten laitteistoihin tai ohjelmistoihin. Vuokralleantaja vastaa, että mahdolliset ohjelmistot ja tallennuslaitteet ovat käyttökunnossa vuokralleotettaessa, mutta vastaa mahdollisista käytönaikaisista häiriöistä enintään vuokraussummaa vastaavalla määrällä. Asiakkaan tulee itse huolehtia mahdollisten tiedostojen siirrosta ja varmuuskopioinnista sekä ohjelmistojen yhteensopivuudesta.

Asiakkaan vastuut

Asiakas sitoutuu käyttämään laitteita ammattitaitoisesti ja huolellisesti. Asiakkaan on hyvä tuntea kauko-ohjatun ilma-aluksen (RPAS) vuokrauksessa suomen säädökset (Trafi OPS M1-32). Vuokra-aikana sattuneesta vahingosta tai huolimattomasta käytöstä johtuvat laitteiden rikkoontumiset korjataan asiakkaan kustannuksella. Asiakas korvaa mahdolliset vuokra-ajalla kadonneet, tuhoutuneet tai varastetut laitteet täysimääräisenä samanlaisen uushankinta- arvon hinnalla. Laitteiden luonnollinen kuluminen ei ole asiakkaan vastuulla. Asiakas myös vastaa vuokrattavalla laitteistolla mahdollisesti aiheutuneista vahingoista. Laitteita saa huoltaa vain vuokralleantajan hyväksymä huoltoliike. Varastetuista laitteista tulee tehdä välittömästi rikosilmoitus. Laitteita ei ole normaalisti vakuutettu vuokrallenantajan toimesta. Laitteet ovat täysin asiakkaan vastuulla koko vuokrausajan ja mahdollisen kuljetusajan. Laitteiden korvaushinnan ollessa yli 2000€ vuokralleantaja voi edellyttää, että asiakkaalla on koko korvaushinnan korvaava voimassaoleva vastuuvakuutus. Vuokralleantajalla on oikeus vaatia todistusta vakuutuksen voimassaolosta.

Vuokralleantajan oikeus

Vuokralleantaja pidättää itsellään oikeuden olla vuokraamatta laitteita syytä ilmoittamatta.

Käytössä rikkoontuneet laitteet

Mikäli vuokra-aikana vuokrattava laite rikkoontuu, on tästä ilmoitettava välittömästi vuokralleantajalle. Mikäli rikkoontuminen ei johdu vahingosta tai huolimattomasta käytöstä, vuokralleantaja ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin laitteiden vaihtamiseksi tai toimintakuntoon saattamiseksi. Mikäli laitteet vaativat huoltoa vuokralleantajan kustannuksella, voidaan laitteet korjauttaa vain vuokralleantajan hyväksymässä huoltoliikkeessä ja vuokralleantajan suostumuksella.

Kaluston palautus

Laitteet tulee palauttaa sovittuna ajankohtana. Palautettavat laitteet tulee olla asiallisesti pakattu ja samassa kunnossa kuin noudettaessa. Mikäli laitteisto palautetaan kuljetuksella esimerkiksi Postin kautta. Vuokraaja vastaa myös kuljetuksen aikana aiheutuneista vahingoista. Laitteiden kunto tarkastetaan palautuksen yhteydessä. Mahdollisesta yliajasta veloitetaan hinnaston mukainen päivävuokra ilman alennuksia. Laitteiden enneaikainen palauttaminen ei velvoita vuokralleantajaa hyvityksiin. Palauttamatta jätetyistä laitteista tehdään rikosilmoitus.

Peruuntunut vuokraus

Vuokrauksen peruuttamisesta alle 24 tuntia ennen vuokrauksen alkua veloitetaan 50 % vuokrasummasta.

Laskutus

Laskutusasiakkaaksi haetaan erikseen.